Úseky železničných dráh v správe ŽSR pre prevádzku v roku 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úseky železničných dráh v správe ŽSR pre prevádzku v roku 2016

Železničné dráhy

Zo zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí pripadla Železniciam Slovenskej republiky úloha zabezpečiť vypracovanie strategickej hlukovej mapy pre územie v okolí vybraných úsekov železničných dráh v správe Železníc slovenskej republiky, na ktorých bola v roku 2016 intenzita pohybov vlakových súprav vyššia ako 30 tisíc pohybov za rok. 

Jedná sa o šesť úsekov na želeyničných tratiach ŽSR - 110, 120, 127, 130, 170, 180 a 190. 

Plocha na ktorej sa vypočítala hlukovú záťaž je 695,5 km2, počet obyvateľov, ktorý tu bol v r. 2016 prihlásený k trvalému pobytu bol 393 234.

Železnice Slovenskej republiky poverili firmu EP Projekt, s.r.o. a EUROAKUSTIK, s.r.o. úlohou spracovať Strategickú hlukovú mapu uvedených úsekov železničných dráh. 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky