Strategická hluková mapa vybraných úsekov zelezničných dráh v správe ŽSR pre prevádzku v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Strategická hluková mapa vybraných úsekov zelezničných dráh v správe ŽSR pre prevádzku v r. 2011

Požiadavky a rozsah pre strategické hlukové mapy územia okolia železničných dráh je popísaný v bode 4, prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.. Obsah a rozsah vyplýva zo Zákona č. 2/2005 Z. z. a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC. Niektoré údaje, ktoré sú uvedené v nariadení a požadované Európskou komisiou sú fakultatívne a niektoré sú povinné. Ak údaje, ktoré sú fakultatívne, nie sú v čase spracovania strategickej hlukovej mapy dostupné alebo nie sú k dispozícii, nie je ich spracovateľ SHM povinný úradu poskytnúť.
V ďalšom sú uvedené súhrnné informácie, ktoré je povinný spracovateľ strategickej hlukovej mapy v okolí železničných dráh poskytnúť úradu. Údaje sú pre územie v okolí vybraných úsekov železničných dráh v správe Železníc slovenskej republiky, na ktorých bola v roku 2016 intenzita pohybov vlakových súprav vyššia ako 30 tisíc pohybov za rok.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky