Strategická hluková mapa v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Strategická hluková mapa v okolí ciest I. triedy pre stav v r. 2011

V ďalšom sú uvedené súhrnné informácie, ktoré je povinný spracovateľ strategickej hlukovej mapy v okolí väčších ciest poskytnúť úradu. Údaje sú pre územie v okolí vybraných úsekov väčších ciest v správe slovenskej správy ciest (ďalej SSC), na ktorých bola v roku 2011 intenzita cestnej dopravy vyššia ako 3 mil. vozidiel za rok (ďalej väčšie cesty). 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky