Strategická hluková mapa Košickej aglomerácie pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Strategická hluková mapa Košickej aglomerácie pre stav v r. 2011

Zo zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a súvisiacej legislatívy (v platnom znení) vypracovať strategickú hlukovú mapu Košickej aglomerácie je povinná obec s najväčším počtom obyvateľov, ktorou je mesto Košice.

Územie Košickej aglomerácie (KEA) sa nachádza na východe Slovenskej republiky. Hranice aglomerácie boli stanovené vo „Všeobecnom záväznom nariadení Košického samosprávneho kraja č. 6/2008 o určení hranice aglomerácie pre účely spracovania strategickej hlukovej mapy a akčných plánov ochrany zdravia pred hlukom“.  Územie KEA nepokrýva celé územie katastra mesta Košice. Celková plocha územia KEA je 114,4 km<span class=msup>2</span>.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky