Strategická hluková mapa Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Strategická hluková mapa Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2011

Požiadavky a rozsah pre strategické hlukové mapy územia aglomerácie sú popísané v bode 3, prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.. Obsah a rozsah vyplýva zo Zákona č. 2/2005 Z. z. a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC. Niektoré údaje, ktoré sú uvedené v nariadení a požadované Európskou komisiou sú fakultatívne a niektoré sú povinné. Ak údaje, ktoré sú fakultatívne, nie sú v čase spracovania strategickej hlukovej mapy dostupné alebo nie sú k dispozícii, nie je ich potrebné úradu poskytnúť.
V ďalšom sú uvedené informácie, ktoré je povinné poskytnúť v zmysle legislatívy úradu Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky