Cesty II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Cesty II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011

Väčšie cesty > Cesty II. a III. triedy > Reginálne cesty Bratislava

Zo zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí pripadla firme Regonálne cesty Bratislava a.s. úloha zabezpečiť vypracovanie strategickej hlukovej mapy pre územie v okolí vybraných úsekov ciest II. a III. triedy, na ktorých bol v roku 2011 počet prejazdov vozidiel vyšší ako 3 milióny.

Jedná sa o úseky na území mesta Malacky v okolí ciest II. triedy č. II/503 a II/590 a úseky v okresoch Pezinok a Senec v okolí ciest II. triedy č. II-502 a II/503 a v okolí ciest III. triedy č. III/503007.

Plocha na ktorej sa vypočítala hlukovú záťaž je 3,8 km231 km2.

Regionálne cesty Bratislava a.s. poverili firmu EUROAKUSTIK, s.r.o. úlohou spracovať Strategickú hlukovú mapu uvedených ciest II. a III. triedy. 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky