Diaľnice a rýchlostné cesty pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Diaľnice a rýchlostné cesty pre stav v r. 2006

Väčšie cesty > Diaľnice a rýchlostné cesty

Zo zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí pripadla Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. úloha zabezpečiť do 30. júna 2007 vypracovanie strategickej hlukovej mapy pre územie v okolí diaľnic a rýchlostných komunikácií, na ktorých bol v roku 2006 počet prejazdov vozidiel vyšší než 6 miliónov.


Jedná sa o súvislé úseky D1 Senec – Sverepec, R1 Trnava – Nitra, D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš, R1 Hronský Beňadikt – Žarnovica, R1 Žiar nad Hronom – Banská Bystrica a cesta I/50 Šaca – Košice. Celková dĺžka hodnotených ciest je vyše 280 km. Plocha na ktorej
sa vypočítala hluková záťaž je viac ako 300 km2.

Koordinátorom prac je firma Klub ZPS vo vibroakustike. Na projekte spolupracujú firmy NORSONIC Slovensko s.r.o., ACCON GmbH a EKOLA group, spol s r.o.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky