Cesty I. triedy pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Cesty I. triedy pre stav v r. 2006

Väčšie cesty > Cesty I. triedy

Zo zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí pripadla Slovenskej správy ciest úloha zabezpečiť do 30. júna 2007 vypracovanie strategickej hlukovej mapy pre územie v okolí ciest I. triedy, na ktorých bol v roku 2006 počet prejazdov vozidiel vyšší než 6 miliónov.

Jedná sa o úseky rôznej dĺžky, ktoré sú rozložené po celom území Slovenka. Tieto úseky sú spravidla pri väčších mestách (Trnava, Nitra, Prievidza, Považská Bystrica – Žilina – Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Svit – Poprad, Prešov, Košice, Banská Bystrica, Zvolen, Nové Zámky, Levice, Komárno). Celková dĺžka hodnotených ciest je vyše 238 km. Plocha na ktorej sa vypočítala hlukovú záťaž je takmer 285 km2.

Slovenská správa ciest poverila firmu EUROAKUSTIK, s.r.o. úlohou spracovať Strategickú hlukovú mapu uvedených ciest I. triedy. Firmu EUROAKUSTIK, s.r.o. založili v roku 2005 firmy NORSONIC Slovensko s.r.o., ACCON GmbH a EKOLA group, spol s r.o..

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky