Bratislavská aglomerácia pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Bratislavská aglomerácia pre stav v r. 2016

Aglomerácia > Bratislavská aglomerácia

V zmysle Zákona SR č.2/2005 Z. z. (v platnom znení) sú stanovené fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby povinné zabezpečiť spracovanie strategických hlukových máp a poskytnúť údaje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v Nariadení vlády č. 43/2005 Z. z.. Tieto údaje sú podkladom pre spracovanie správy, ktorá musí Slovenská republika spracovať na základe znenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d, zákona č. 2/2005 Z. z. zabezpečuje vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany pred hlukom pre územie Bratislavskej aglomerácie Hlavné mesto SR Bratislava, ako obec s najväčším počtom obyvateľov v aglomerácii.

Územie Bratislavskej aglomerácie sa nachádza na juhozápade Slovenskej republiky. Územie je tvorené katastrálnymi územiami mestských častí Bratislavy a katastrálnymi územiami obcí Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave, Chorvátsky Grob a  Bernolákovo. Celková plocha územia Bratislavskej aglomerácie je 444,4 km2, z toho územie mestských častí Bratislavy je 367 km2.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky