Bratislavská aglomerácia pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Bratislavská aglomerácia pre stav v r. 2011

Aglomerácia > Bratislavská aglomerácia

Zo zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a súvisiacej legislatívy (v platnom znení) vypracovať strategickú hlukovú mapu bratislavskej aglomerácie je povinná obec s najväčším počtom obyvateľov, hlavné mesto SR Bratislava.


Hranice aglomerácie určilo Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja vo všeobecne záväznom nariadení č. 42/2011 dňa 24. 6. 2011. Jedná sa o územie na juhozápade Slovenskej republiky. Aglomerácia je tvorená katastrálnymi územiami mestských častí Bratislavy a katastrálnymi územiami obcí Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave, Chorvátsky Grob a Bernolákovo. Plocha bratislavskej aglomerácie je 444,4 km2.

Strategickú hlukovú mapu bratislavskej aglomerácie spracovalo Hlavné mesto SR Bratislava, odd. územných generelov a GIS a firma EUROAKUSTIK, s.r.o..

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky