Bratislavská aglomerácia pre stav v r. 2006 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Bratislavská aglomerácia pre stav v r. 2006

Aglomerácia > Bratislavská aglomerácia

Zo zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí pripadla Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave úloha zabezpečiť do 30. júna 2007 vypracovanie strategickej hlukovej mapy pre územie bratislavskej aglomerácie.


Hranice aglomerácie určilo Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja vo všeobecne záväznom nariadení č. 9/2005 dňa 27. 4. 2005. Jedná sa o rozsiahle členité územie od Senca po Devín a od Čuňova po Malacky. Aglomerácia obsahuje oblasti husto obývané, ale sú tu tiež miesta s minimálnou hustotou obyvateľstva. Zasahuje do 8 okresov, obsahuje 34 obcí, resp. mestských častí v 52 katastrálnych územiach. Plocha bratislavskej aglomerácie je 853,15 km2.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava poverilo firmu EUROAKUSTIK, s.r.o. úlohou spracovať Strategickú hlukovú mapu bratislavskej aglomerácie.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky